مرور رده

گفتگو

ناتوانی انسان از پی بردن به همه اسرار طبیعت

طبیعت در عین سادگی و در دسترس بودن، سرشار از اسرار است. نهفته های طبیعت، بی پایان است و هر اندازه که آدمی بیشتر آن را می شناسد، به پایان ناپذیر بودن داده های آن، بیشتر پی می برد. این دلیل دیگری بر حکمت بی پایان خداوند و ناتوانی انسان در…
ادامه مطلب ...

طبیعت، صفحه شناخت خدا

طبیعت در نقش جلوه ها و نشانه های پروردگار، آشکار می شود و از اسما و صفات آفریدگار با خود نشان ها دارد. طبیعت، صحیفه شناخت پروردگار است. هر کدام از این نشانه ها را هی به آستان او دارند و ما را نیز به شرط اندیشه در آن همه شگفتی، به سوی…
ادامه مطلب ...