مجله اینترنتی اظهار
اظهار دات آی آر
مرور رده

پویا

اخبار متحرک بالای صفحه

روشهای علمی درمان اعتیاد

موضوع این مقاله شرح کامل روشهای ترک اعتیاد است و آنچه خانواده ها باید بیاموزند که توسط هفته نامه امید جوان تهیه و منتشر گردیده است متن حاضر گفتگویی است با یکی از فعالین ترک اعتیاد × شما و همکاران در گفتار ها از کلمه ، مسافر ، بجای معتادی…